SIEDZIBA ZARZĄDU

BTH „CEWOK” Spółka z o.o.
02-269 Warszawa
ul. Skibicka 31
centrala (22) 618 06 03


PREZES

tel. (22) 670 22 17
tel. (22) 868 50 62
fax (22) 619 89 79
e-mail: cewok@cewok.pl


GRUPA PROJEKTOWA

tel. (22) 618 38 86
e-mail: tatiana.gorecka@cewok.pl


GRUPA HANDLOWA

BTH „CEWOK” Spółka z o.o.
02-269 Warszawa
ul. Skibicka 31

tel. (22) 846 27 44
tel. 602 301 201
e-mail: matuszewska@cewok.pl