Grupa projektowa

Zakres oferowanych usług Grupy Projektowej w układzie branżowym Ciepłownictwo sieci ciepłownicze: kanałowe i preizolowane przepompownie i węzły ciepłownicze ciepłownie Wodociągi sieci wodociągowe: magistralne i rozbiorcze pompownie wodociągowe strefowe stacje uzdatniania wody Kanalizacja sieci kanalizacyjne: ściekowe – grawitacyjne, ciśnieniowe, podciśnieniowe sieci kanalizacyjne deszczowe oczyszczalnie i przepompownie ścieków Gazownictwo sieci wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia stacje redukcyjne … Czytaj dalej Grupa projektowa