Zakres oferowanych usług Grupy Projektowej w układzie branżowym

Ciepłownictwo

 • sieci ciepłownicze: kanałowe i preizolowane
 • przepompownie i węzły ciepłownicze
 • ciepłownie

Wodociągi

 • sieci wodociągowe: magistralne i rozbiorcze
 • pompownie wodociągowe strefowe
 • stacje uzdatniania wody

Kanalizacja

 • sieci kanalizacyjne: ściekowe – grawitacyjne, ciśnieniowe, podciśnieniowe
 • sieci kanalizacyjne deszczowe
 • oczyszczalnie i przepompownie ścieków

Gazownictwo

 • sieci wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia
 • stacje redukcyjne
 • instalacje gazowe

Instalacje wewnętrzne

 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje zimnej i ciepłej wody
 • hydrofornie strefowe
 • instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • instalacje p.pożarowe wodne i tryskaczowe
 • instalacje gazowe
 • kotłownie
 • węzły ciepłownicze


W ramach kompleksowej dokumentacji dla obiektów kubaturowych wykonujemy projekty przyłączy i przykanalików, sieci zewnętrznych, przyłączy ciepłowniczych i zasilania elektroenergetycznego.

Prowadzimy kompletację dostaw dla:

 • węzłów ciepłowniczych
 • hydroforni strefowych
 • przepompowni wody
 • stacji uzdatniania wody
 • przepompowni ścieków

W ramach kompletacji dostaw oferujemy:

 • oczyszczalnie ścieków wg własnych rozwiązań
 • przepompownie ścieków w obudowie betonowej, polimerobetonowej i z żywic poliestrowych.
 • kraty koszowe wg własnego patentu.